Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Bikexpert Finland Oy noudattaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisia periaatteita rekisterin- ja tietosuojaselosteessaan. Dokumentti on laadittu 20.12.2022, ja viimeisin päivitys on tehty samana päivänä.

 1. Rekisterinpitäjä: Bikexpert Finland Oy, Mikkolantie 6, 33470 Ylöjärvi

 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö:
  Veli-Matti Tuominen
  info@bikexpert.fi

 3. Rekisterin nimi: Bikexpert Finland Oy:n asiakasrekisteri

 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteina toimivat henkilön suostumus, sopimus, henkilötietolaki, ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Tietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi sekä kohdennettu tiedottaminen. Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 5. Rekisterin tietosisältö:

  • Nimi (etu- ja sukunimi)
  • Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, toimitusosoite)
  • Yritys/asema yrityksessä
  • Laskutustiedot
  • Muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot
  • Markkinointikiellot
  • Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteet ja evästeet


 6. Säännönmukaiset tietolähteet: Tiedot saadaan asiakkailta eri kanavien, kuten www-lomakkeiden, sähköpostin, puhelimen, sosiaalisen median, sopimusten ja asiakastapaamisten kautta. Yritysten tiedot voidaan kerätä myös julkisista lähteistä.

 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Julkaisu tapahtuu vain asiakkaan suostumuksella, eikä tietoja siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 8. Rekisterin suojauksen periaatteet: Tietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmät suojataan asianmukaisesti. Fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan. Pääsy tietoihin on rajoitettu vain tarvittaville työntekijöille.

 9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista: Rekisterissä olevilla henkilöillä on oikeus tarkastaa omat tietonsa ja vaatia korjaamista. Tarkastuspyynnöt tulee lähettää kirjallisesti, ja rekisterinpitäjä vastaa asianmukaisesti EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisessa ajassa.

 10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: Rekisteröidyillä on oikeus pyytää tietojensa poistamista ja muita EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksia. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti, ja rekisterinpitäjä vastaa asianmukaisesti asetetussa määräajassa.

 11. Evästeet: Käytämme evästeitä palvelumme parantamiseen ja personointiin. Käyttäjä voi estää evästeiden tallentamisen, mutta se voi vaikuttaa verkkosivuston toimintaan. Käyttämällä palvelua hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Pidätämme oikeuden päivittää tietosuojaselostetta ja jatkaa palvelujen tarjoamista muutosten jälkeen.